TƏHSİL GÜNDƏMİ
QƏLƏBƏLƏR İÇƏRİSİNDƏ ƏN PARLAQ  QƏLƏBƏMİZ!
Azərbaycan respublikasının dünya ölkələrinə inteqrasiya edilməsi, dövlətimizin bu ölkələr içərisində nüfuzunun artması yüksək
Təhsil sahəsi üzrə jurnalist dünyanın 1000-dən artıq universitet rektoruna müraciət ünvanlayıb
Təhsil sahəsi üzrə jurnalist Böyükağa Mikayıllı dünyanın 1000-dən artıq universitet rektoruna müraciət ünvanlayıb. Bu barədə
“SAĞLAM GƏNCLİK, SAĞLAM GƏLƏCƏK” LAYİHƏSİNƏ YEKUN VURULDU
Xəbər verdiyimiz kimi, Qaçqın və Məcburi Köçkün Qadınların İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Упадок системы образования в Армении
С уменьшением финансирования со стороны правительства система высшего образования в Армении переживает кризис. Кроме этого,
QƏLƏBƏLƏR İÇƏRİSİNDƏ ƏN PARLAQ  QƏLƏBƏMİZ!
Təhsil gündəmi / 13 oktyabr 2020
Azərbaycan respublikasının dünya ölkələrinə inteqrasiya edilməsi, dövlətimizin bu ölkələr
Təhsil sahəsi üzrə jurnalist dünyanın 1000-dən artıq universitet rektoruna müraciət ünvanlayıb
Təhsil gündəmi / 13 oktyabr 2020
Təhsil sahəsi üzrə jurnalist Böyükağa Mikayıllı dünyanın 1000-dən artıq universitet rektoruna
“SAĞLAM GƏNCLİK, SAĞLAM GƏLƏCƏK” LAYİHƏSİNƏ YEKUN VURULDU
Təhsil gündəmi / 07 oktyabr 2020
Xəbər verdiyimiz kimi, Qaçqın və Məcburi Köçkün Qadınların İnkişaf Mərkəzi İctimai Birliyi
QABAQCIL MÜƏLLİM TƏCRÜBƏSİ
Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov
Təhsil gündəmi / 06 aprel 2020
Azərbaycan pedaqoji ictimaiyyətinə ağır itki üz vermişdir. Azərbaycan pedaqogikasının canlı əfsanəsi, Əməkdar ali məktəb işçisi, Prezident təqaüdçüsü, akademik Hüseyn Mustafa oğlu Əhmədov 94 yaşında
ƏSƏRLƏRİ VƏ TƏRCÜMƏLƏRİ İLƏ DÜNYA ƏDƏBİYYATI XƏZİNƏSİNİ ZƏNGİNLƏŞDİRƏN CƏLİL MƏMMƏDQULUZADƏ
Pedaqogika / 30 mart 2020
Məqalədə, ya­zı­çı, pedaqoq, jurnalist, ictimai xadim, tərcüməçi, na­sir Cəlil Məm­məd­quluzadənin ilk öncə Qori müəllimlər seminariyasında təhsil almasından danışılır. Gös­tərilir ki, seminariya
TƏRBİYƏDƏ ƏSAS ŞƏRT ATA-ANA MÜNASİBƏTİDİR
Pedaqogika / 26 fevral 2020
Gənc nəslin tərbiyəsi məsələsi əsaslı şəkildə öyrənilən mühüm problemlərdən biridir. Şəxsiyyətin inkişafında ailə mühitinin təsiri danılmazdır. Uşaqların emosiya və hisslərinin inkişafında
İMADƏDDİN  NƏSİMİ – ƏBƏDİYYƏT  ÜFÜQLƏRİNDƏ  DOĞAN  GÜNƏŞ...
Pedaqogika / 26 fevral 2020
Böyük Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Seyid İmadəddin Nəsimi ədəbiyyat tariximizdə ana dilli fəlsəfi şerin əsasını qoymuş, filosof, insan məhəbbətinin və gözəlliyinin tərənnümçüsü kimi şöhrət
XOCALI  SOYQIRIMI – XALQIMIZIN QAN YADDAŞI...
Pedaqogika / 25 fevral 2020
Ya rəbb, bu nə dəhşət, nə fəlakət? Ya rəbb, bu nə vəhşət, nə zəlalət? Yox kimsədə insafü-mürüvvət, İblisəmi uymuş bəşəriyyət? H.Cavid Xocalı qədim insanların tarixən məskunlaşdığı yerdir və burada
ƏBDÜRRƏHİM BƏY HAQVERDİYEV VƏ İCTİMAİ – MƏDƏNİ İNKİŞAFA BAXIŞ
Pedaqogika / 20 fevral 2020
Dünyanın ən qədim, zəngin və rəngarəng sahələrindən biri olan Azərbaycan mək­təb və pedaqoji fikir tarixində özünə layiqli yer tutanlardan biri də Əbdürrəhim bəy Haq­ver­diyevdir. Əbdürrəhim bəy
Mən xoşbəxtəm ki, müəlliməm!
Reportaj / 04 fevral 2020
Müsahibimiz Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosasiyasının I formunun nümayəndəsi, istedadlı pedaqoq Gülgün Rzayevadır. - Gülgün xanım, Azərbaycan Gənc Müəllimlər Assosiasiyasının I formunun
SEYİD ƏZİM ŞİRVANİ YARADICILIĞINDA ƏXLAQİ-MƏNƏVİ-DİDAKTİK DƏYƏRLƏRİN TƏSVİRİ
Pedaqogika / 28 yanvar 2020
SEYİD ƏZİM ŞİRVANİNİN ANADAN OLMASININ 135 İLLİYİNƏ HƏSR OLUNUR Məqalədə müasir mədəniyyət carçısı Seyid Əzim Şirvaninin (1835-1888) yaradıcılığındakı əxlaqi-mənəvi-didaktik dəyərlər təhlil obyektinə
QARA YANVAR...
Pedaqogika / 20 yanvar 2020
Qatil gülləsinə qurban gedirkən, Gözünü sabaha dikdi şəhidlər... Üç rəngli bayrağı öz qanlarıyla Vətən torpağına çəkdi şəhidlər... Bəxtiyar Vahabzadə 1990-cı il, yanvarın 19-dan 20-nə keçən gecə -
Qiymətləndirmə təcrübəmdən...
Pedaqogika / 19 dekabr 2019
Şagirdlərin dərsə marağını diqqətini artıran ən önəmli səbəblərdən biri məhz qiymətləndirmədir. Şagird zəhmətinin, əməyinin qiymətini görəndə dərsə qarşı marağı formalaşır. Qiymətləndirmə zamanı
Reportaj